casa verde casa eficienta energetic fonduri UE
|

Cum să obții fonduri pentru o casă „verde”: programul „CASA EFICIENTĂ ENERGETIC” – program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Ce este programul CASA EFICIENTĂ ENERGETIC?

Casa Eficientă Energetic este un program derulat de către Administrația Fondului de Mediu ce privește efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, având ca beneficiari doar persoanele fizice.

Programul stabilește ca obiective creșterea eficienței energetice a casei dumneavoastră și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin diminuarea consumului de energie și utilizarea resurselor regenerabile în locuințele unifamiliale existente, construite pe cel mult 3 niveluri.

Cui se adresează programul CASA EFICIENTĂ ENERGETIC și ce se poate obține prin acesta?

Proiectul se află în derulare la momentul actual și se adresează cetățenilor cu domiciliul în România, care dețin în (co)proprietate un imobil construcție de tipul celui de mai sus.

Prin înscrierea în acest program puteți beneficia de obținerea finanțării nerambursabile în procent de maxim 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pe care urmează să le detaliem în cele ce urmează. Cuantumul finanțat este de maximum 70.000 lei, inclusiv TVA, în funcție de anumiți indicatori de eficiență energetică. Astfel există trei praguri de finanțare, respectiv de 40.000 lei, 55.000 lei și 70.000 lei.

Amintim o listă succintă a cheltuielilor eligibile în proiect:

 • Cheltuielile ocazionate cu de lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (înlocuirea tâmplărie exterioară, izolarea pereților exteriori, etc.);
 • Cheltuielile ocazionate cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum (panouri solare termice, inclusiv sisteme de stocare a energiei termice, dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum, etc.);
 • Cheltuielile necesare lucrărilor de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii (înlocuirea surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu surse cu tehnologie LED, dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat etc.)

Pentru a fi eligibile aceste tipuri de cheltuieli, echipamentele, aparatele electrice și corpurile de iluminat trebuie să fie noi.

Pentru calcularea indicatorilor energetici va fi nevoie să apelați la serviciile unui auditor energetic ce va trebui să întocmească Certificatul de Performanță Energetică (CPE), cât și Auditul Energetic al locuinței pentru care solicitați finanțarea.

Finanțarea poate fi obținută o singură dată pentru locuința dumneavoastră atât timp cât aceasta este intabulată în Cartea Funciară. Diferența dintre costurile totale implicate în proiect și finanțarea aprobată în funcție de pragurile de mai sus, constituie contribuție proprie și trebuie acoperită de către beneficiar.

Etapele programului CASA EFICIENTĂ ENERGETIC:

 1. Așa cum menționat mai sus, acest program este în curs de derulare și înscrierile se pot face la adresa: https://cee.afm.ro/ urmând ca după înscrierea dumneavoastră în platformă, sa trimiteți documentele necesare în maxim 15 zile de la validarea înscrierii către Administrația Fondului de Mediu.
 2. În urma înscrierii și transmiterii documentelor de către dumneavoastră, dosarul urmează a fi analizat pentru a se stabili dacă documentelor au fost depuse în mod complet și conform, cât și a se stabili eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor.
 3. În mod regulat și ulterior analizei dosarelor, se va publica pe pagina de internet a AFM lista cu aceste rezultatele. În cazul în care proiectul nu a fost declarat eligibil, există posibilitatea formulării unei contestații, în termen scurt.
 4. În situația în care proiectul dvs. a fost admis, se va trece la încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, urmat de implementarea proiectului.
 5. Etapa finală este marcată de monitorizarea continuă a proiectului.

Eligibilitate program CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

ATENȚIE!
Vreți să aflați dacă sunteți eligibil pentru programul CASA EFICIENTĂ ENERGETIC?
Click aici pentru a afla!

Programul menționează următoarele criterii de eligibilitate:

 • Trebuie să fiți cetățean roman;
 • Trebuie să fiți proprietar sau coproprietar al unui imobil construcție pentru care solicitați finanțare, fiind totodată menționat în Extrasul CF al imobilului. În cazul în care proiectul se implementează pe o anexă ce deservește imobilul-construcție, trebuie să fiți proprietar sau coproprietar pe aceasta și să existe o atare mențiune în Extrasul CF. În situația în care se dorește amplasarea sistemului pe teren, trebuie să fiți proprietar sau coproprietar pe teren sau să aveți înscris în Cartea Funciară un drept de folosință asupra terenului;
 • Dacă vă aflați în situația de a deține imobilul pe care se implementează proiectul, împreună cu alte persoane, este necesar și acordul acestora;
 • În Extrasul CF nu trebuie să fie notate sarcini asupra imobilului, de tipul sechestru, comodat, închiriere în favoarea unei persoane juridice, cu excepția în care există notată în CF o ipotecă imobiliară. Totodată nu trebuie să vă aflați în proces în legătură cu imobilul în cauză, de tipul acțiunilor de revendicare sau expropriere;
 • Asupra imobilului se poate depune o singură cerere de finanțare de către proprietar sau coproprietari;
 • NU trebuie să aveți obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local la momentul înscrierii în program;
 • Vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a informațiilor furnizate, de către AFM, cât și pentru transmiterea acestora către instituții terțe sau către alte persoane juridice pentru a se verifica îndeplinirea obligațiilor prevăzute în ghidul de finanțare;
 • NU trebuie să fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărțre judecătorească definitivă;
 • NU sunteți eligibil în cazul în care sunteți proprietar asupra unui imobil pentru care se întocmește o carte funciară colectivă și o carte funciară individuală, imobilul fiind compus din teren și una sau mai multe construcții, având și părți comune (fundație, curte interioară, structură de rezistență, etc.) cât și proprietăți individuale.

Ce trebuie să cuprindă dosarul de finanțare?

Dosarul de finanțare trebuie să cuprindă:

 • Cererea de finanțare tehnoredactată și semnată în original;
 • Actul de identitate al solicitantului în copie, valabil la data înscrierii în aplicație;
 • Împuternicire notarială în original, când cererea este semnată de altă persoană decât solicitantul;
 • Extrasul de Carte Funciară valabil la data înscrierii în original, îm copie legalizată sau în format electronic, extras din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului asupra căruia se implementează proiectul;
 • Certificat de atestare fiscală valabil emis pe numele solicitantului de către ANAF, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul virtual privat (SPV);
 • Certificat de atestare fiscală valabil emis pe numele solicitantului de către Primăria de la domiciliul solicitantului, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice;
 • Certificat de atestare fiscală valabil emis pe numele solicitantului de către Primăria de la locul de implementare al proiectului în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice;
 • Certificat de Performanță Energetică (CPE) eliberat cu cel mult 6 luni înainte înscrierii în program, de către un auditor energetic pentru clădiri atestat, în original sau în copie legalizată;
 • Raport de audit energetic eliberat cu cel mult 6 luni înainte înscrierii în program, de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat, în original sau în copie legalizată;

În urma înscrierii în aplicația informatică la adresa https://cee.afm.ro/ va trebui să fiți validat și să trimiteți toate documentele enumerate mai sus la sediul AFM, prin poștă sau curier.

Contractul de finanțare nerambursabilă îl veți putea încheia numai în situația în care proiectul dumneavoastră a fost declarat admis de către Autoritate, inclusiv în situația în care a fost admisă contestația formulată la rezultatul inițial de respingere a proiectului. Pentru încheierea contractului de finanțare, trebuie să vă prezentați în termen de 60 de zile de la afișarea rezultatelor.

Există posibilitatea de a solicita ca modelul de contract să vă fie transmis prin intermediul e-mailului pentru semnarea olografă și transmiterea ulterioară către AFM a ambelor exemplare ale contractului, unul dintre acestea urmând să vă fie returnat de către Autoritate.

De asemenea, la solicitarea dumneavoastră, acest contract îl puteți semna și electronic, trimitându-l Autorității spre semnare prin intermediul e-mailului, urmând să primiți semnat un exemplar al contractului.

Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți. La 12 luni de la efectuarea plății proiectului de către AFM, contractul de finanțare își pierde valabilitatea.

Decontarea cheltuielilor eligibile si durata de implementare a proiectului CASA EFICIENTA ENERGETIC

Proiectul trebuie realizat în decursul a 18 luni de la data semnării contractului de finanțare, timp în care trebuie depusă și cererea de decontare, data care marchează finalizarea proiectului.

Cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile trebuie să țineți cont de faptul că AFM nu efectuează plăți în avans. Totodată, beneficiarul trebuie dă facă dovada achitării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului.

Etapa finală de monitorizare a proiectului va avea loc pentru o perioadă de 12 luni de la efectuarea plății de către Autoritate, timp în care beneficiarul are, printre altele, următoarele obligații:

 • de a menține în funcțiune echipamentele electrice și electronice achiziționate prin program,
 • de a permite reprezentanților AFM și ai instituțiilor abilitate, să verifice modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv să permit vizitele la fața locului;
 • de a nu înstrăina și de a nu greva cu sarcini (altele decât ipoteca imobiliară) imobilul asupra căruia a fost implementat proiectul, în favoarea persoanelor juridice sau altor entități cu activitate economică, fiind supuși riscului de a restitui finanțarea acordată;
 • de a menține investiția realizată prin program pe întreaga perioadă a contractului de finanțare.

Așadar, dacă doriți să beneficiați de fonduri nerambursabile pentru o casă “verde”, prin implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirii și utilizarea energiei din resurse regenerabile, ne puteți contacta pentru a primi ajutor la înscrierea, consilierea și depunerea documentelor necesare în programul „Casa Eficientă Energetic”.

Sau completați formularul de mai jos:

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

3 Comments

 1. Geta Dobrota spune:

  Buna ziua cand incepe programul de finantare !?

  1. Bună ziua,
   Programul Casa Eficientă Energetic este în derulare. Ne puteți suna la numărul 0744 240 429 pentru a stabili o dată și o oră pentru programare și a vă da detaliile de plată în vederea acordării consultanței pe acest proiect.
   Mulțumesc!

 2. Bună ziua!Pentru o izolare a peretilor exteriori,ce documente sunt necesare.Multumesc anticipat!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *