avocat divort timisoara dreptul familiei
|

Ce este Dreptul Familiei?

Scurte considerații despre Dreptul Familiei

Articolul de față reprezintă o scurtă introducere în ramura Dreptului Familiei, motiv pentru care vom face o prezentare succinta a raporturilor vizate de legislația specifică acestei ramuri de drept.

Dreptul Familiei cuprinde un ansamblu de norme juridice care se aplică persoanelor:

 • unite prin căsătorie sau
 • legate prin rudenie.

Rudenia este la rândul său de două feluri:

 1. firească – bazată pe descendența unei persoane dintr-o alta persoană (rudenie în linie dreaptă) sau din faptul că mai multe persoane au un descendent comun (rudenie colaterală), și
 2. civilă – ce rezultă din actul adopției.

Din îmbinarea celor două tipuri de raporturi rezultă afinitatea, care reprezintă legătura dintre soț și rudele celuilalt soț.

Dacă rudenia în linie dreaptă poate fi ascendentă sau descendentă, filiația este legătura dintre părinți și copii, constituind raportul de descendență dintre copil și părinții săi.

ATENȚIE!
Doriți consultanță pentru divorț și alte raporturi de dreptul familiei?
Click aici pentru a programa acum o consultație!

La rândul său, Codul Civil prevede toate cele trei moduri de stabilire a filiației:

 1. filiația față de mamă,
 2. filiația față de tatăl din căsătorie și
 3. filiația față de tatăl din afara căsătoriei.

La rândul lor, aceste raporturi pot să înceteze. Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, motivele de divorț fiind următoarele:

 1. prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre aceștia acceptată de celălalt;
 2. datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soți fiind grav vătămate și continuarea căsătoriei fiind imposibilă;
 3. la cererea unuia dintre soți, după ce aceștia au fost separați în fapt pe o perioadă de cel puțin 2 ani și
 4. la cererea aceluia dintre soți care se află într-o stare de sănătate ce face imposibilă continuarea căsniciei.
avocat divort timisoara dreptul familiei

În cadrul capitolului divorțului sunt tranșate și alte chestiuni precum autoritatea părintească, locuința copilului după divorț, dreptul la vizită al părintelui sau părinților separați de copilul lor, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor, numele soților după căsătorie, dreptul la despăgubiri, obligația de întreținere între foștii soți, prestația compensatorie.

În cadrul acestei proceduri, competența de soluționare a cauzei aparține instanței de tutelă, care trebuie să țină seama de interesul superior al copilului, de concluziile raportului de anchetă psihosocială și de învoiala părinților atunci când ea există.

Precizăm faptul că există posibilitatea încetării căsătoriei prin decesul unuia dintre soți sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre aceștia. Există totuși mai multe cauze de nulitate absolută a căsătoriei, printre altele și cea încheiată de minorul sub 16 ani sau căsătoria fictivă, încheiată cu un alt scop decât întemeierea unei familii, lipsa consimțământului la încheierea acesteia, căsătoria cu o persoană căsătorită deja, căsătoria între rude, căsătoria cu un alienat sau debil mintal, și căsătoria realizată în fața ofițerului de stare civilă în lipsa a 2 martori.

De asemenea, există și cazuri de nulitate relativă a căsătoriei, precum vicierea consimțământului unuia dintre soți și căsătoria minorului începând cu vârsta de 16 ani fără încuviințarea părinților sau a tutorelui sau în lipsa autorizării instanței de tutelă.

În continuare enumerăm și cazurile de încetare a adopției respectiv desfacerea acesteia sau anularea ori constatarea nulității sale.

Adopția poate fi desfăcută când:

 • adoptatorul sau soții adoptatori au decedat,
 • când față de cel adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzută de lege, motivat de faptul că luarea unei măsuri de protecție este în interesul superior al minorului,
 • adoptatul a atentat la viața adoptatorului sau a ascendenților ori descendenților acestuia, precum și în situația când acesta a săvârșit fapte penale împotriva adoptatorilor, pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de minim 2 ani;
 • adoptatorul se face vinovat de faptele menționate mai sus, săvârșite împotriva adoptatului.

De asemenea, adopția poate fi anulată la cererea persoanei chemată să consimtă la încheierea adopției și a cărei consimțământ a fost viciat.

Totodată, adopția poate fi declarată nulă dacă a fost încheiată cu încălcarea condițiilor legale de formă sau de fond cerute de lege, precum și atunci când aceasta reprezintă o adopție fictivă, cu alte cuvinte aceasta a fost încheiată cu alt scop decât acela al ocrotirii interesului superior al copilului.

Dispozițiile Codului Civil se coroborează cu cele ale unor tratate internaționale la care România a luat parte precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, precum și cu reglementările din dreptul intern, în primul rând Constituția României, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.

În cazul în care aveți nevoie de consiliere juridică, redactare înscrisuri, precum și asistare sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești în ceea ce privește demersurile și procedurile referitoare la raporturile de familie, vă putem fi de ajutor.

Completați formularul de mai jos pentru a programa o consultație!

Completând acest formular. vă exprimați în mod implicit acordul prelucrării datelor cu caracter personal. Datele vor fi folosite strict în scopul de a identifica și contacta clienții noștri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *