litigii actidente avocat sandru cristina timisoara
|

Despăgubirile acordate de către asigurătorii rca pentru prejudiciile produse terților

Sediul materiei în ceea ce privește subiectul acordării prejudiciilor cauzate terților este Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Conform art. 11 alin. (1) din această lege, asigurătorul RCA este obligat să acorde despăgubiri în favoarea părții prejudiciate pentru prejudiciile rezultate în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

Deși cel de-al doilea alineat al art. 11 prevedere cazurile în care se acordă despăgubiri în bani, ne vom rezuma doar la cazul acoperirii prejudiciilor prin plata costurilor necesare aducerii autovehiculelor la starea anterioară evenimentului asigurat, costuri ce trebuie dovedite prin documente emise în sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii.

Privitor la cuantumul despăgubirilor, art. 14 precizează că acestea se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă și cea prevăzută în contractul RCA.

În situația daunei totale economice, trebuie determinată valoarea de piață a vehiculului înainte de producerea evenimentului prejudiciabil. În acest caz, persoana păgubită poate opta pentru repararea până la valoarea de piață a vehiculului, determinată de către asigurător, și soluționarea cazului ca daună totală prin plata diferenței dintre valoarea de piață a vehiculului și valoarea epavei.

Pentru a stabili valoarea de reparație a vehiculului se folosesc sisteme de evaluare specializate sau documente emise în condițiile legii. De reținut este că unitatea reparatorie auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată, care în cele mai multe cazuri este superioară celei din oferta asigurătorului RCA, persoana prejudiciată fiind îndreptățită la recuperarea integrală a prejudiciului prin plata celei mai mari dintre valorile amintite.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de reprezentare pentru litigii similare? Vă putem ajuta!
Click aici pentru a programa o consultație!

O altă mențiune este faptul că despăgubirile se acordă în situația în care conducătorul autovehiculului responsabil de producerea accidentului este o altă persoană decât persoana asigurată.

În urma producerii accidentului, persoana asigurată are obligația de a notifica asigurătorul RCA cu privire la cele întâmplate, care trebuie să conțină și cauzele și împrejurările producerii accidentului, notificare care se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

Precizăm că persoana prejudiciată este cea care are dreptul să înainteze, în nume propriu sau prin mandatari, fizic sau prin mijloace electronice, cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe.

În conformitate cu art. 21 din Legea nr. 132/2017, asigurătorul RCA are un termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat sau de către partea prejudiciată, termen în care asigurătorul RCA este obligat:

  1. fie să răspundă cererii prin formularea unei oferte justificate de despăgubire, în situația în care se dovedește răspunderea persoanei asigurate și prejudiciul este cuantificat,
  2. fie să notifice partea prejudiciată motivele pentru care nu a aprobat total sau parțial, pretențiile de despăgubire.

În primul caz, asigurătorul RCA are un termen de 10 zile pentru a plăti despăgubirea, termen ce se calculează, în principiu, de la data acceptării ofertei de despăgubire.

În cel de-al doilea caz, dacă trec cele 30 de zile fără a se primi un răspuns din partea asigurătorului RCA cu privire la respingerea pretențiilor și motivele ce au stat la baza respingerii, atunci societatea de asigurări este obligată la plata de despăgubiri.

Există și posibilitatea deschiderii procedurii de efectuare a investigațiilor de către asigurătorul RCA, sub condiția notificării persoanei prejudiciate în maximum 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună. Nerespectarea acestui termen duce la plata despăgubirilor în favoarea persoanei prejudiciate. Rezultatul cercetărilor se comunică părții prejudiciate în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestora, fără a se depăși, însă, termenul de 30 de zile de la data depunerii cererii de despăgubire.

asigurari rca lege sandru legal

Dacă în urma investigațiilor se constată că despăgubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se acordă despăgubiri pentru lipsa de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia, în funcție de opțiunea persoanei prejudiciate.

În situația în care societatea de asigurări nu respectă termenul de plată al despăgubirilor și nu achită despăgubirile la valoarea lor reală și justificată, aceasta este obligată la plata unor penalități în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere din suma de despăgubire sau diferența neachitată din aceasta. Plata despăgubirilor se face odată cu plata despăgubirii.

Ca un ultim aspect, menționăm că în situația demarării unui litigiu, este necesar să cunoașteți datele persoanei vinovate de producerea accidentului, pentru ca această să fie citată în cauză.

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *