pexels kindel media 9800029
| |

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (Partea 3)

Așa cum am promis, continuăm seria articolelor ce privesc fondurile UE nerambursabile ce are o sferă distinctă de beneficiari. În cele ce urmează, ne vom concentra pe un alt organizator al acestor proiecte.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Astfel cum am precizat până acum, printre proiectele dedicate persoanelor fizice, se numără cele desfășurate de către Ministerul Mediului, proiecte despre care am scris anterior pe blog, aceste proiecte concentrându-se pe montarea sistemelor fotovoltaice sau de eficiență energetică. Suplimentar, un proiect organizat de MMAP care ne-a atras atenția, dar care se distinge de celelalte proiecte enumerate mai sus, inclusiv cu privire la beneficiari și condițiile de eligibilitate este Programul: Stații de reîncărcare cu putere normală, program în plină desfășurare la momentul scrierii acestui articol, având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;

b) lucrări de construcţii, instalaţii şi montaj aferente staţiilor de reîncărcare;

c) lucrări pentru asigurarea cu energie electrică necesară funcţionării obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţeaua de energie electrică;

d) realizarea şi instalarea panourilor de informare;

e) TVA aferentă proiectului dacă a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace;

f) active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare funcţionării staţiilor de reîncărcare;

g) achiziţia şi montajul sistemului de panouri fotovoltaice ca soluţie alternativă de alimentare cu energie electrică a staţiilor de reîncărcare;

h) proiectare, asistenţă tehnică şi studii, acestea sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

i) consultanţă în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiţiei de bază”;

j) taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță recuperarea unor sume bazate pe un contract? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

Cine poate fi beneficiar?

  • instituţiile publice, inclusiv unitățile de învăţământ de stat,
  • unităţile administrativ-teritoriale (UAT), inclusiv staţiunile turistice de interes național sau local şi subdiviziunile administrative teritoriale ale municipiului Bucureşti,
  • localităţile care nu sunt UAT şi sunt atestate staţiuni turistice de interes național, de interes local,
  • asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI).

Suma maximă finanţată se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, fiind în funcție de capacitatea instalată a unei staţii de reîncărcare:

a) 20.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere între 3,7 kW şi 7,3 kW;

b) 60.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere între 7,4 kW şi 22 kW.

Spre deosebire de proiectele desfășurate de MIPE și ME, în cadrul acestuia, dosarul de finanțare se depune în două etape. Documentele necesare în prima etapă sunt asemănătoare celor care se depun în proiectele enumerate anterior, însă documentele necesare în cea de a doua etapă cuprind:

  1. studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, ce cuprind detalierea costurilor, elementele de identificare a imobilelor şi staţiilor de reîncărcare pentru care se solicită finanţare, după caz motivare, și certificatul de urbanism, acorduri şi avize conforme,
  2. hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie, care va conţine aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv și acordul privind asigurarea contribuţiei financiare necesare realizării proiectului.

Așa cum vom vedea, în următorul și ultimul articol din această serie, există o tipologie diferită de granturi, care nu se limitează doar la colaborarea între Statele Membre ale Uniunii Europene.

ernest ojeh aEytUoE1Tkc unsplash

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *