dan meyers w6X7XaolqA0 unsplash
| |

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (Partea 4)

Revenim pe același subiect al proiectelor axate pe energie regenerabilă, care, așa cum vom vedea, se organizează și pentru alte tipuri de energie decât cea eoliană și fotovoltaică.

Granturi SEE & Norvegiene

Complementar finanțărilor acordate la care am făcut referire până în acest punct, se adaugă granturile acordare de către Norvegia în favoarea a 13 state care au aderat la UE după 2003, și granturile acordate de către Norvegia, Islanda și Liechtenstein către 15 țări din Europa Centrală și de Sud, inclusiv în domeniile energiei regenerabile, eficienței energetice, securității energetice și a mediului și schimbării climatice, pentru programe ce se desfășoară în perioada 2014-2021.

Granturile pentru Programul pentru Energie în România sunt acordate pentru trei tipuri de proiecte în ceea ce privește capacitatea sporită de furnizare a energiei regenerabile:

  1. Hidroenergie,
  2. Geotermală,
  3. Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), inclusiv biomasă/biogaz, energie eoliană, fotovoltaică etc.

Cine poate fi beneficiar/promotor de proiect?
– orice entitate,  publică  sau  privată, comercială  sau  non‐comercială,  precum  și  ONG, înființată ca persoană juridică în România, înființată cu cel puțin 3 ani înainte de termenul limită al depunerii proiectelor.

Cine poate fi partener de proiect/stat donator?
orice entitate publică sau privată, comercială sau non‐comercială, înființată ca persoană juridică în Norvegia/SEE ori în Romania, înființată cu cel puțin 1 an înainte de termenul limită al depunerii proiectelor.

Criterii suplimentare de eligibilitate pentru Solicitanți/Beneficiară și Parteneri:
1. Beneficiarul/Solicitantul și reprezentanții săi legali care semnează propunerea de proiect nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și fiscal,
2. Partenerul/partenerii și reprezentanții săi legali care semnează propunerea de proiect nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și fiscal.

!!! Solicitanții nu sunt eligibili pentru finanțare, dacă:
a) sunt întreprinderi aflate în dificultate,
b) sunt în procedură de faliment,
c) au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești definitive pentru fraudă, corupție, implicare într‐o organizație infracțională sau oricare alt tip de activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare, fără dovezi de aplicare a unor măsuri serioase de corecție luate în ultimii ani,
d) fac obiectul unui ordin de recuperare scadent pentru ajutoare de stat ilegale sau incompatibile.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță recuperarea unor sume bazate pe un contract? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

Praguri valorice ale proiectului: între 200.000euro și 2.000.000euro.

Solicitantul (Promotorul de Proiect) va garanta întreaga finanțare a proiectului. Promotorul de Proiect (și/sau Partenerul/Partenerii de Proiect) vor furniza sau vor obține în numerar restul sumei pentru co‐finanțare. Toate cheltuielile eligibile aferente unui proiect pot forma baza co‐finanțării necesare.
Rate granturi pentru entitățile implicate în activități economice: de la 10% la maxim 90%.
Rată grant pentru operatori non‐economici: pentru entități publice, maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect și pentru ONG‐uri maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, sub condiția ca proiectele propuse să nu intre sub incidența dispozițiilor privind ajutoarele de stat.

Cheltuieli directe eligibile:

  • costurile cu personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile propriu‐zise plus contribuțiile pentru asigurări sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație,
  • indemnizații de deplasare și ședere pentru personalul și voluntarii care participă la proiect,
  • costurile cu echipamentele noi și second‐hand,
  • costurile cu materialele consumabile și costurile de aprovizionare,
  • costuri generate de alte contracte acordate de către Promotorul de Proiect cu scopul executării proiectului,
  • costurile generate direct de cerințele impuse în Contractul de Finanțare pentru fiecare proiect.

Evident, și în cadrul acestor proiecte, pe langă Formularul Electronic pentru Propunerile de Proiect, vor fi atașate, în mod obligatoriu, o serie de alte documente.

În această serie de articole referitoare la finanțări nerambursabile dedicate persoanelor juridice în ceea ce privește producerea de energie din resurse regenerabile și nu numai, am încercat să structurăm la nivel minimal tipurile de activități finanțate, categoria de beneficiari, pragurile valorice minime și maxime de finanțare, criteriile de eligibilitate ale proiectelor și ale solicitanților, enumerând totodată și o serie de documente ce necesită a fi depuse. Evident, trebuie să ținem cont că aceste proiecte se desfășoară cu regularitate și pot exista elemente de discrepanță chiar și între două sesiuni de înscriere ale aceluiași proiect, motiv pentru care am preferat să facem o prezentare generică a cerințelor impuse de fiecare program în parte.

pexels pixabay 433308

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *