christian lue P0JL8np1N6k unsplash scaled
|

ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNREGISTRAREA FISCALĂ A UNUI ONG

1. ÎNFIINȚAREA UNEI ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

Sediul materiei este Ordonanța Guvernamentală nr. 26/2000 care prevede la art. 1 alin. (1) că persoanele fizice și juridice pot constitui o asociația sau fundație pentru desfășurarea unor activități de interes general, inclusiv în interesul lor personal nepatrimonial.

De asemenea, conform art. 35 alin. (1) Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie. Acestea devin persoane juridice din momentul înscrierii în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripţia căruia urmează să îşi aibă sediul

DOCUMENTE NECESARE

Pentru a solicita înscrierea acestora în Registrul de Asociații și Fundații aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul, se vor pregăti și depune următoarele documente:

1. Cererea de înscriere a acestora în registrul mai sus amintit,
2. Statutul asociației,
3. Carțile de identitate ale membrilor asociați sau alte acte doveditoare ale identității acestora (Buletin de identitate, pașaport, etc.),
4. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei care formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei. Aceasta nu este obligatorie în situația în care singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar,
5. Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

În cazul unor modificări cu privire la sediul, componența consiliului director, etc, se mai pot cere și următoarele:

 • Convocator și procese-verbale AGA,
 • Act adițional la statut și Act constitutiv și statut în forma anterioară modificării,
 • Adeverință emisă de asociație care atestă numărul de membri la data întrunirii AGA,
 • Încheiere civilă de acordare personalitate juridică și eventual modificare a actelor constitutive,
 • Copie certificat de înregistrare fiscală și Copie certificat de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,
 • Hotărâre Consiliu director,
 • Cărțile de identitate și certificate de cazier fiscal ale membrilor Consiliului director,
 • Contract de comodat privind sediul nou și Extras CF actualizat etc.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță pentru înființarea unui ONG? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

2. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ A UNEI ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

În urma înființării unei asociații, fundații sau federații în temeiul Ordonanței nr. 26/2000, următorul pas este înregistrarea fiscală a acestora la ANAF. Urmează așadar să facem referire la documentația necesară pentru a se putea atribui codul de identificare fiscală și a se elibera certificatul de înregistrare fiscală.

DOCUMENTE NECESARE

După ce ați primit hotărârea instanței de judecată prin care a fost admisă cererea de înființare a unei asociații sau fundații și s-a dispus înscrierea acestora în Registrul de Asociații și Fundații de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripție acestea își au sediul, veți avea de pregătit următoarele înscrisuri:

 1. Hotărârea instanței de admitere a cererii și înregistrare a asociației/fundației conținând mențiunea “definitivă”,
 2. Extras din Registrul Asociații și Fundații,
 3. Statutul acestora,
 4. Dovada spațiului (contract de vânzare/CF, închiriere, comodat, etc.) și
 5. Formularul 010 care se poate lua de pe site-ul ANAF sau de la sediile teritoriale ale acestuia și care se completează în două exemplare,

În cazul în care declarația nu se depune de către reprezentantul legal al asociaţiei sau fundaţiei, ci de un împuternicit, este necesar și de împuternicirea notarială sau avocațială.

Acestea se pot depune în copie, direct la sediul organului fiscal competent din subordinea ANAF sau pot fi trimise pe poștă.

În urma depunerii documentației, se atribuie Codul de identificare fiscală și se eliberează Certificatul de înregistrare fiscală.

În caz de modificare ulterioară și radiere a asociației respectiv fundației, se va completa tot Declarația 010.

infiintare asociatie infiintare ong sandru legal avocat timisoara

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *