pexels mikhail nilov 7731330 scaled
| |

TUTELA SPECIALĂ A MAJORULUI

1. DEFINIȚIE

Tutela specială reprezintă o măsură de ocrotire a persoanei majore reglementată de Codul civil, ce se poate institui în favoarea acelor persoane ce nu se pot îngriji singure de interese lor datorită deteriorării facultăților mintale totale și, după caz, permanente, și în cazul cărora este necesar să fie reprezentate în mod continuu pentru exercitarea drepturilor și libertăților lor. Această măsură poate fi dispusă de către instanța de judecată doar în situația în care instituirea măsurilor asistenței pentru încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare nu asigură o protecție adecvată persoanei ocrotite.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță pentru instituirea tutelei majorului? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

2. PERSOANE CARE POT SOLICITA INSTITUIREA TUTELEI SPECIALE:

a. Persoana care necesită ocrotire,
b. Soțul/soția acesteia, rudele sau afinii,
c. Persoana care locuiește cu aceasta,
d. Alte persoane, organe, instituții sau autorități prevăzute de art. 111 Cod civil.

tutela major avocat timisoara sandru cristina

3. ASPECTE PROCEDURALE

 • În primul rând, trebuie prezentate faptele din care rezultă deteriorarea facultăților mintale și care se pot dovedi cu certificatul de încadrare în grad de handicap.
 • În al doilea rând trebuie precizate date referitoare la situația familială, socială și patrimonială a persoanei asupra căreia urmează a se institui această măsura, orice alte elemente privind gradul său de autonomie, precum și numele medicului curant.
 • Până la soluționarea cererii, instanța de tutelă poate numi în caz de nevoie, un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui ocrotire a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia.
 • În decursul procesului, trebuie efectuate atât evaluarea medicală, cât și cea psihologică, dar și ancheta socială. În situația în care persoana ce necesită ocrotire este internată într-o instituție sanitară, se dispune și întocmirea unui referat de către aceasta. În mod facultativ se poate cere și punctul de vedere al medicului curant, în măsura în care există.
 • Instanța de judecată este obligată să asculte persoana a cărei ocrotire se cere, ori la sediul instanței, ori la locuința sau locul de îngrijire al persoanei în situația în care aceasta nu este deplasabilă.
 • Măsura tutelei speciale se poate institui pentru o perioadă de cel mult 5 ani și doar în caz excepțional, de deteriorare permanentă a facultăților mintale, se poate dispune prelungirea acesteia până la 15 ani.
 • Cu toate acestea, dacă instanța consideră măsura solicitată prea drastică, poate institui o altă măsură de ocrotire.
 • Aceeași procedură se urmează în cazul prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii.
 • În lipsa unei persoane desemnate, instanța poate numi ca tutore pe soțul/soția, un părinte, o rudă sau un afin, un prieten sau o persoană care locuiește cu cel ocrotit și dacă între acestea există legături stabile și strânse cu persoana ocrotită, în măsură să îndeplinească sarcina tutelei. În lipsa acestora, instanța va numi un reprezentant personal.

4. OBLIGAȚIILE TUTORELUI

Tutorele este dator să îngrijească de cel ocrotit, spre a-i grăbi vindecarea, a-i restaura autonomia, a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi a-i asigura bunăstarea morală şi materială, ținând cont de circumstanțele persoanei ocrotite, sens în care poate întrebuinţa veniturile şi, dacă este necesar, toate bunurile persoanei de care se îngrijește. În mod excepțional, amintirile de familie, obiectele personale, precum şi bunurile indispensabile persoanei ocrotite sau destinate îngrijirii sale sunt păstrate la dispoziţia acesteia. Tutorele trebuie:

 1. Să țină cont de voinţa, preferinţele şi nevoile persoanei ocrotite, să îi acorde sprijinul necesar în formarea şi exprimarea voinţei sale,
 2. Să coopereze cu persoana ocrotită,
 3. Să informeze şi să lămurească persoana ocrotită despre toate actele şi faptele care ar putea să o afecteze,
 4. Să ia măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor persoanei ocrotite,
 5. Să coopereze cu persoanele fizice, autorități și instituții cu îndatoriri în îngrijirea persoanei ocrotite,
 6. Să menţină o relaţie personală cu persoana ocrotită,
 7. Să întreprindă demersurile necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare medicală şi psihologică a persoanei ocrotite şi sesizarea instanţei de tutelă.
pexels andrea piacquadio 3768131

5. LOCUL ÎNGRIJIRII

Ca ultim aspect principal, dar fără a analiza exhaustiv acest subiect, precizăm că instanța de tutelă va fi cea care va hotărî dacă persoana ocrotită va fi îngrijită la locuinţa sa, într-un serviciu social sau într-o altă instituţie.

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *