allan vega idy16o UasE unsplash scaled
| |

EVACUAREA DIN IMOBILE

Sfera de aplicare

Procedura de evacuare din imobile se aplică persoanelor fizice sau juridice care le folosesc fără a mai avea acordul proprietarului, respectiv foști chiriași, foști arendași sau alte persoane, fiind întâlnite următoarele situații:

  1. A expirat durata contractului de locațiune, chirie sau arendă,
  2. Proprietarul a reziliat contractul și/sau dorește să intre în posesia imobilului,
  3. Chiriașul, arendașul nu a achitat chiria sau arenda.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță pe ordin de evacuare? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

Mersul procedurii

Etapa prealabilă a acestei proceduri constă în notificarea persoanei ce urmează a fi evacuată, prin intermediul executorului judecătoresc. Prin respectiva notificare, persoana este atenționată să părăsească imobilul în maxim 30 de zile daca are încheiat contract de închiriere sau arendă cu proprietarul sau locatorul și acest contract a expirat sau urmează să expire peste cel puțin 30 de zile. În cazul în care persoana ce urmează a fi evacuată are cel mult permisiunea proprietarului de a locui în imobil, aceasta are la dispoziție un termen de 5 zile să părăsească imobilul.

Dacă aceste persoane părăsesc între timp, imobilul de bună voie, nu se va mai ajunge la procedura desfășurată în fața instanței de judecată. În caz contrar, va fi sesizată judecătoria în circumscripţia căreia se află situat imobilul.

De regulă, părțile vor fi citate, cu excepția cazului în care se solicită evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arendei în temeiul unui contract care constituie, pentru plata acestora, titlu executoriu, și anume ne vom raporta la dispozițiile art. 1798 Cod civil.

Astfel spus,  părțile nu se vor cita în situația în care se dorește recuperarea chiriei sau arendei și contractele de locațiune (inclusiv închiriere și arendare) sunt încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică, acestea constituind titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

În toate celelalte cazuri, când se solicită doar evacuare, procedura în fața instanței are loc cu citarea părților.

Odată cu evacuarea, se poate dispune și obligarea persoanelor culpabile la plata chiriei, arenzii sau alte despăgubiri, precum contravaloarea lipsei de folosință a bunului de către proprietar sau locator.

De asemenea, împotriva hotărârii dispuse părțile pot formula apel în termen de 5 zile de la pronunțare, respectiv comunicare, în funcție dacă au fost citate sau nu.

Cazuri speciale de evacuare:

Prin ordonanță președințială se poate dispune încetarea abuzului de folosință și, după, caz, restabilirea situației anterioare în următoarele situații:

  • Chiriașul sau arendașul își încalcă obligațiile ce provin din folosința normală a bunului, întrebuințându-l în alt scop decât cel prevăzut în contract, îi modifică structura stabilită prin construcţie, îi produce stricăciuni ori săvârşeşte orice alte abuzuri de folosinţă,
  • Proprietarul prejudiciază folosinţa normală a părţilor sau instalaţiilor aflate în proprietate comună din imobilele cu mai multe etaje sau apartamente ori care tulbură buna convieţuire în acel imobil
  • Proprietarul, membru al asociației de proprietari, nu efectuează reparaţiile ce sunt în sarcina sa ori reparaţiile sau orice alte lucrări la părţile sau la instalaţiile aflate în coproprietatea proprietarilor ori la spaţiile aflate în proprietate exclusivă, lucru ce afectează folosinţa normală a părţilor comune sau a altor spaţii locative din imobil, precum şi siguranţa locuirii în acel imobil,

La procedura restrângerii folosinței și eventual a evacuării, se va recurge în următoarele cazuri:

  • Chiriașul sau arendașul nu efectuează reparaţiile necesare ce îi revin conform legii, putând fi astfel obligat la efectuarea acestora, precum şi la restrângerea folosinţei spaţiului închiriat ori chiar la evacuarea din acest spaţiu dacă aceste măsuri se justifică pentru efectuarea reparaţiilor ori lucrărilor prevăzute de lege în sarcina sa,
  • Chiriașul sau arendașul nu permite examinarea imobilului deținut, putând fi obligat la a permite această examinare, respectiv la restrângerea folosinţei spaţiului închiriat ori chiar la evacuarea din acest spaţiu dacă aceste măsuri se justifică pentru examinarea imobilului.
arisa chattasa 0LaBRkmH4fM unsplash 1

Avantaje

Aceasta reprezintă o procedură specială având anumite avantaje față de procedura de drept comun și anume:

  • Taxa judiciară de timbru este în cuantum fix de 100 lei,
  • Procesul se soluționează de urgență.

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *