www.sandrulegal.ro

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII

  Folosirea site-ului www.sandrulegal.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.
   
 2. PERSOANA JURIDICA

  CIF: 40557770
  Adresa: Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 63
   
 3. PROPRIETATEA – DREPTURI DE AUTOR

  Utilizarea site-ului www.sandrulegal.ro implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.
  Vizitarea siteului www.sandrulegal.ro implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.
  Întregul conținut al site-ului www.sandrulegal.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA. a oricăror elemente aparținând site-ului www.sandrulegal.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

  Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul / Clientul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA este marcă înregistrată, în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul societății fiind pedepsită conform legii.

  Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA.

  Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.
   
 4. CLIENȚII – CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul trimiterii mesajelor prin formular și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Clientului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA, fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.

  www.sandrulegal.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților.

  Prin acesarea site-ului nostru, CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. In ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Securitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.
   
 5. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

  Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, la nr. de telefon +40744240429, sau prin email la adresa office@sandrulegal.ro

  Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucratoare.

  Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Companiei prin aceste acțiuni.
   
 6. MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
  CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.sandrulegal.ro , politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm clienții despre aceste modificări.

  Utilizatorul site-ului www.sandrulegal.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA, va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.
   
 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

  Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, etc. Clientul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

  Acceptarea Termenilor și Conditiilor site-ului se confirmă prin utilizarea siteului.

  Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea serviciilor oferite de noi.
  Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, video sau audio de pe site-ul nostru.
   
 8. FORȚA MAJORA

  Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.
  Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
   
 9. LEGEA APLICABILĂ

  Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Profesionist și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.
   
 10. DISPOZIȚII FINALE

  Acest site este deținut de către CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

  CABINET AVOCAT SANDRU CRISTINA ADRIANA are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării.