La ce ne pricepem

Drept Civil

Cabinetul nostru are o vastă experiență în ramura dreptului civil, ocupându-se de activități precum oferirea de consultanță, redactare cereri, notificări și contracte de orice tip (împrumut, comodat, etc), asistare și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigii referitoare la:

 • Redactarea, încheierea, și executarea contractelor
 • Acțiuni în constarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractelor civile
 • Răspunderea contractuală
 • Răspunderea delictuală
 • Acordarea daunelor materiale și morale
 • Malpraxis
 • Revendicare imobiliară
 • Acțiunea confesorie
 • Acțiunea negatorie
 • Grănițuire
 • Uzucapiune
 • Litigii pe fond funciar
 • Cereri de reexaminare a încheierilor OCPI/BCPI
 • Plângeri împotriva cererilor soluțiilor de OCPI/BCPI
 • Divorț și partaj
 • Autoritate părintească
 • Pensie de întreținere
 • Stabilirea locuinței minorului
 • Asistare și reprezentare în fața notarului public și a instanței judecătorești pentru dezbaterea succesiunii
 • Acțiuni în anulare a certificatului de moștenitor
 • Acțiuni pentru revocarea donației/legatului
 • Consultanță cu privire la donații/testamente, inclusiv liberalități excesive
 • Contestația la executare
 • Cereri de suspendare a executării
 • Cereri de întoarcere a executării
 • Evacuare
 • Ordonanțe de plată
 • Orice alte cereri adaptate nevoii clientului

De asemenea, cabinetul nostru asigură și asistarea și reprezentarea dumneavoastră în fața altor funcționari publici, autorități și instituții publice precum, notari, executori judecătorești, primării, direcția de evidență a persoanelor, direcția fiscală (taxe și impozite), ANAF etc.


Drept Comercial și Societar

O altă specializare a cabinetului nostru este dreptul comercial și societar, întreprinzând activități precum redactarea contractelor (vânzare-cumpărare, cesiuni de creanță, franciză, tranzacții etc.), notificărilor, a actelor constitutive ale societăților, a hotărârilor AGA, precum și a altor cereri privitoare la proceduri în fața ORC, respectiv asistare și reprezentare în litigiile comerciale/societare, în fața instanțelor judecătorești în acțiuni precum:

 • Redactarea, încheierea, interpretarea și executarea contractelor comerciale
 • Încetarea contractelor prin denunțare unilaterală sau prin acordul părților
 • Acțiuni în constarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractelor
 • Revocare administrator, respectiv excludere sau retragere asociat/acționar
 • Anulare și suspendare hotărâri AGA
 • Dizolvare, fuziune, divizare și lichidare societate, precum și orice alte modificări
 • Răspunderea contractuală, contravențională și penală a persoanelor juridice
 • Acordarea daunelor morale și materiale de către persoanele juridice
 • Contestația la executare
 • Cereri de suspendare a executării
 • Cereri de întoarcere a executării
 • Evacuare
 • Ordonanțe de plată
 • Orice alte cereri adaptate nevoii clientului
 • Redactare act constitutiv
 • Redactare statut societate
 • Redactare hotărâri AGA
 • Asistență la completarea altor cereri și declarații

De asemenea, cabinetul nostru asigură și asistarea și reprezentarea dumneavoastră în fața altor funcționari publici, autorități și instituții publice precum, notari, executori judecătorești, primării, direcția de evidență a persoanelor, direcția fiscală (taxe și impozite), ANAF etc.


Drept Fiscal

Avocatul titular vă poate sprijini prin acordarea de consultanță de specialitate în materie fiscală, formularea de contestații administrative și judiciare și alte cereri, asistare și reprezentare atât în fața organelor fiscale, cât și în fața instanței, fiind acoperite toate fazele procesuale, în materii privitoare la:

 • Contestații administrative
 • Contestații judiciare
 • Orice alte cereri și adrese care se impun.
 • Contestații administrative
 • Contestații judiciare
 • Orice alte cereri și adrese care se impun.
 • Contestații administrative
 • Contestații judiciare
 • Orice alte cereri și adrese care se impun.
 • Contestații administrative
 • Contestații judiciare
 • Orice alte cereri și adrese care se impun.
 • Contestații administrative
 • Contestații judiciare
 • Orice alte cereri și adrese care se impun.
 • Contestații administrative
 • Contestații judiciare
 • Orice alte cereri și adrese care se impun.

De asemenea, cabinetul nostru asigură și asistarea și reprezentarea dumneavoastră în fața altor funcționari publici, autorități și instituții publice precum, notari, executori judecătorești, primării, direcția de evidență a persoanelor, direcția fiscală (taxe și impozite), ANAF etc.


Drept Penal

Avocatul coordonator vă poate ajuta prin acordarea de consultanță de specialitate în materie penală, formularea de cereri, sesizări, plângeri penale și contestații, în toate fazele procesuale: urmărire penală, cameră preliminară, în faza de judecată în fond și în apel.
Aceste activitățI privesc asistarea și reprezentarea dvs. în fața organelor de cercetare penală – poliție și procuror – cât și în fața judecătoriei, tribunalului și curții de apel pentru infracțiuni precum:

 • Uciderea din culpă
 • Lovirea sau alte violențe
 • Vătămare corporală
 • Violența în familie
 • Lipsire de libertate în mod ilegal
 • Amenințare
 • Șantaj
 • Hărțuire
 • Violarea de domiciliu
 • Violarea sediului profesional
 • Violarea vieții private
 • Divulgarea secretului profesional
 • Furt
 • Tâlhărie
 • Înșelăciune
 • Distrugere
 • Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
 • Traficul de migranți
 • Falsul material în înscrisuri oficiale
 • Falsul intelectual
 • Falsul în înscrisuri sub semnatură privată
 • Uzul de fals
 • Falsul informatic
 • Falsul în declarații
 • Falsul privind identitatea
 • Traficul de droguri
 • Infracțiunea de contrafacere
 • Conducerea unui vehicul fără permis
 • Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
 • Abandonul de familie

Alte arii de expertiză

 • Consultanță, asistare și reprezentare
 • Formularea de plângeri prealabile
 • Redactare acțiuni
 • Redactare contestații la executare
 • Consultanță, asistare și reprezentare
 • Redactare notificări prealabile
 • Redactare contestații CNSC
 • Redactare acțiuni împotriva deciziilor CNSC
 • Consultanță, asistare și reprezentare
 • Redactarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
 • Acordăm consultanță în vederea participării și pregătirii documentației pentru anumite proiecte, în special cele desfășurate la nivel național
 • Persoane fizice
 • Persoane juridice
 • Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței
 • Redactarea cererilor de înscriere la masa credală
 • Litigii referitoare la pretenții
 • Litigii referitoare la sancțiuni disciplinare
 • Litigii cu bănci
 • Litigii cu IFN-uri
 • Consultanță contracte de credit
 • Consultanță, asistare și reprezentare
 • Redactare cereri de înființare, modificare, dizolvare

Păreri? Sugestii?

Găsiți mai multe pe LinkedIn!

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal