cum sa faci rost de bani
| |

Cum să recuperezi banii datorați în baza unui contract?

Situația premisă

Contractul este acordul dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a vinde sau închiria un bun, de a presta un serviciu, de a livra marfă sau alte operațiuni asemănătoare în schimbul unui preț.

În practică, nu rare sunt situațiile în care deși prima persoană și-a îndeplinit obligația, cea de a doua persoană nu a achitat prețul cuvenit primei persoane. În astfel de cazuri, prima persoană are posibilitatea de a-și recupera suma de bani cu ajutorul instanței de judecată, având posibilitatea de a alege între două proceduri oferite de lege, din care una este cea de drept comun, și cea de a doua este o procedură mai rapidă – ordonanța de plată – pe care ne vom axa în prezentul articol.

Ce este ordonanța de plată?

Ordonanța de plată este o procedură judiciară ce ajută la o recuperare mai rapidă a datoriilor rezultate din contracte precum cele enumerate mai sus sub condiția ca sumele de bani să fie constate într-un contact civil sau comercial sau să poate fi determinate prin alte înscrisuri, de exemplu, facturi etc.

Ce condiții trebuie îndeplinite?

Conform legislației în vigoare, se pot recupera doar creanțele certe, lichide și exigibile, altfel spus, se pot recupera doar sumele de bani datorate în baza unui contract, în cuantumul specificat în contract și a fost depășită scadența datoriei sau debitorul a fost decăzut din beneficiul termenului de plată.

Mersul procedurii

Înainte de a vă adresa instanței de judecată, trebuie urmată o procedură prealabilă, prin comunicarea unei somații prin executor judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și scrisoare de primire, prin intermediul căreia îi puneți în vedere persoanei care vă datorează suma de bani sa o plătească în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

ATENȚIE!
Sunteți interesat de consultanță recuperarea unor sume bazate pe un contract? Vă putem ajuta!

Click aici pentru a programa o consultație!

Dacă debitorul nu vă achită datoria în acest termen, vă puteți adresa cu o cerere scrisă instanței de judecată în vederea pronunțării unei hotărâri prin care acesta să fie obligat la plata sumei de bani datorate constând în debit principal și dobânzile stabilite conform contractului sau, în lipsa stipulării unei asemenea clauze în contract, conform legii, la care se adaugă cheltuielile făcute pentru recuperarea sumei datorate ca urmare a neplății la timp a debitului principal.

În caz de admitere a acțiunii, debitorul va avea la dispoziție un termen între 10 și 30 de zile de a achita datoria, calculat de la data comunicării hotărârii, termen ce va fi stabilit de judecător.

Împotriva hotărârii primei instanțe se poate formula cerere în anulare.

De asemenea, dacă ordonanța de plată a fost admisă și pusă în executare deoarece debitorul nici de această dată nu a înțeles să achite benevol suma de bani stabilită de către instanța judecătorească, partea interesată poate formula contestație la executare.

Ce se poare recupera?

Cum am precizat și mai sus, pot fi recuperate următoarele:

  • Prețul datorat conform contractului, adică debitul principal,
  • Dobânzile la acesta pentru neplata la timp a prețului și
  • Cheltuielile pentru recuperarea sumei datorate efectiv, constând în principiul, în taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial.

Ce avantaje prezintă procedura ordonanței de plată în raport cu cea de drept comun?

  • Se derulează cu celeritate, termenul de judecată fiind mai scurt,
  • Sub aspectul probelor, se administrează doar înscrisuri constând în contracte, facturi etc, și eventual declarațiile părților,
  • Cuantumul taxei judiciare de timbru este redus.
recuperare bani datorati sandru legal timisoara

Caz practic

În urma încheierii unui contract de Web Development/Design, prestatorul a dezvoltat un site web, a oferit consultanță beneficiarului și s-a ocupat de mentenanța site-ului, însă acesta din urmă nu a achitat facturile serviciile corespunzătoare la data scadentă. Astfel, am apelat la procedura emiterii ordonanței de plată, reglementată de Codul de procedură civila, consacrată de art. 1014 și urm.

Am somat debitorul să achite facturile emise, la care am adăugat penalități de întârziere. Cum acesta nu a dat curs solicitării noastre, am așteptat împlinirea termenului de 15 zile calculat de la data comunicării somației, după care am introdus cererea de chemare în judecată.

Factura pentru dezvoltarea site-ului a fost emisă în baza contractului și factura pentru consultanță și mentenanță a fost emisă în baza unei anexe la contract.

Partea interesantă a constat în faptul că datorită modalității de formulare a clauzelor contractuale privind modul de calcul al penalităților de întârziere, cuantumul sumei datorate corespunzătoare serviciilor de consultanță și mentenanță s-a triplat până la data pronunțării soluției, iar per total, în decurs de un an de zile de la data scadenței celor două facturi, suma efectiv datorată a depășit dublul cuantumului facturilor emise, fără a se lua în calcul cheltuielile judiciare. Urmează partea de punere în executare a hotărârii judecătorești, dar cu privire la această ultimă fază de recuperare a sumelor datorate, vom discuta ulterior.

Pentru consultații, vă rugăm să completați următorul formular.

Vă rugăm să menționați o dată / două date când doriți să programați consultanța / consilierea
Persoană fizică sau juridică – selector
Politică de confidențialitateÎmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *